کشیدن دندان؛ دلایل و مراقبت‌ های لازم پس از کشیدن دندان